10. narodeniny OZ Res Publica

10. narodeniny OZ Res Publica

1.1.2021 je dňom, kedy okrem príchodu nového roka a výročia vzniku Slovenskej republiky, oslavujeme aj 10. narodeniny Občianskeho združenia Res Publica. 🎉


OZ RP vznikalo s myšlienkou úzkej spolupráce s Katedra politológie FF UPJŠ v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, vzdelávania a skvalitňovania študentského života. Ako sa mu darilo tento cieľ napĺňať? Nechajme prehovoriť čísla. 📈
OZ RP bolo v priebehu 10 rokov spoluorganizátorom vyše 20 vedeckých konferencií a podujatí, 30 diskusií s aktívnymi politikmi a vyše 40 diskusií s odborníkmi z rôznych oblastí. Popri tom je OZ RP spoluorganizátorom pravidelných podujatí ako politologický trip, bowling či ražniči a na svojom konte má aj organizovanie športových podujatí, filmových festivalov, predvolebnej debaty či vzdelávacieho workshopu pre deti z detských domovov.☑️


Spolu je to vyše 1️⃣2️⃣0️⃣ podujatí, ktoré priniesli možnosť osobne klásť otázky vrcholovým politikom, rozširovať vedomosti, alebo sa len neformálne zabaviť 🍻😉


Ďakujeme preto všetkým členom, študentom, priateľom a podporovateľom, ktorí sa v priebehu poslednej dekády aktívne podieľali a zúčastňovali na našich podujatiach a aktivitách. Pevne veríme, že všetky priniesli pridanú hodnotu nie len vo forme rozširovania obzorov a vedomostí, ale najmä vo forme budovania komunity, ktorá bola pre OZ Res Publica a KPKE od svojho vzniku vždy dôležitá.

Záverom si spoločne zaželajme, aby nasledujúcich 10 rokov bolo minimálne tak produktívnych ako tých predošlých.


Vaše OZ Res Publica ✌️

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *