Členovia

Predsedníčka:
Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD.

Podpredsedovia:
Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Mgr. Tomáš Dvorský. PhD.

Finančný správca:
Mgr. Alexander Onufrák, PhD.

Kontrolórka:
Mgr. Katarína Duffeková

Správna rada:
Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD.
Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.
Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Mgr. Lucia Laczkó, PhD.
Mgr. Katarína Lorincová
Mgr. Benita Fekete
Mgr. Barbora Linhartová
Mgr. Peter Dubóczi
Mgr. Dávid Gajdoščík