Členovia

Predsedníčka:
Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD.

Podpredsedovia:
Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Mgr. Tomáš Dvorský. PhD.

Finančný správca:
Mgr. Alexander Onufrák, PhD.

Kontrolórka:
Mgr. Katarína Duffeková

Správna rada:
Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD.
Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.
Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Mgr. Barbora Linhartová
Mgr. Peter Dubóczi
Mgr. Dávid Gajdoščík
Mgr. Michaela Ružičková
Mgr. Patrik Furik
Mgr. Jana Gregová
PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA