PRAVDOU PROTI PRAUDE

PRAVDOU PROTI PRAUDE

Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov.

ORGANIZÁTORI
● Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
● Katedra bezpečnostných štúdií, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
● Inštitút politických vied a verejnej správy, Fakulta politológie a žurnalistiky, Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline
● Ústav sociálnych štúdií, Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií, Mendelova univerzita v Brne
● Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita v Miškovci
● Občianske združenie Res Publica

Viac info na: https://www.politologiaupjs.sk/vyskum/studentske-vedecke-konferencie/

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *